Erfarenhet och
engagemang

Sydrevisioner har den lilla revisionsbyråns personliga engagemang och den stora byråns erfarenhet, kunskap och bredd. Vårt nationella och internationella nätverk med samarbetspartners ger oss och våra kunder stora möjligheter. Vi utför uppdrag åt såväl det lokala enmansföretaget som det större börsnoterade företaget med världen som marknad. Vårt uppriktiga intresse för kunden är alltid detsamma. Vi tror på kontinuitet och vill vara en partner som leder våra kunder mot en stabil utveckling där fokus läggs på rätt saker vid rätt tillfälle. Vi hissar varningsflaggor och pekar på möjligheter för att hitta de långsiktigt bästa lösningarna för våra uppdragsgivare.

Revision är en viktig del av ett företags utveckling.
Det vet vi efter mer än 40 års erfarenhet.

Bolaget har varit revisionsbyrå sedan augusti 1975. Sedan september 2011 ingår vi i Crowe Horwath.
För uppdaterad information se vår nya hemsida www.crowehorwath.net/se.

Välkommen till Sydrevisioner och Crowe Horwath.

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare
Member of the institute for the accountancy profession in Sweden

Nyheter & skattetips

Förseningsavgifter

Den 16 mars 2013 infördes nya betalningsregler för svenska företag.
Lagen gäller endast affärsrelationer mellan företag, myndigheter och origanisationer - inte med privatpersoner.
Beslutet är i enlighet med EU:s direktiv för att få bukt med sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet. Företag som drabbas av sena betalningar kan nu ta ut en förseningsavgift på 450 kronor.

Bilda aktiebolag?

Bedriver Du enskild firma eller handelsbolag och vill byta företagsform är det många frågor som måste belysas, inte minst de skattemässiga.

Undvik att bilda genom en apportegendom, särskild om Du väljer att inte ha revisor i aktiebolaget.

Momsmetod
Har Du aktiebolag kan Du från den 1.1.2011 använda bokslutsmetoden om nettoomsättningen per år understiger 3 miljoner kronor. Fundera på detta, för Du kan göra kostnadsbesparingar genom att inte löpande bokföra kundfordringar och leverantörsskulder under året.